2008-01-12

Τα όνειρα τα κρεμάς πάνω από το κρεββάτι σου

Καρφίτσα στον χάρτη της Καλιφόρνια Το '95 "επαναπατρίστηκα" (όρος που χρησιμοποιούν οι φαντάροι) μετά την θητεία μου στις Ελληνικές Δυνάμεις Κύπρου. Μου έλεγε ο κουρέας μου ότι όταν γυρνάς από το φανταριλίκι "όλα είναι flat". ...
Link - Sat, 12 Jan 2008 15:32:53 GMT - Feed (1 subs)

Sent using SendMeRss.com.

No comments: