2008-01-10

Δεν βλέπεις; Champions League είναι οι ντομάτες

Γύρω από το σπίτι μου υπάρχει ένας Βασιλόπουλος, ένας Μαρινόπουλος κι ένας Βερόπουλος σε απόσταση λιγότερο από ένα χιλιόμετρο. Απέναντι ακριβώς υπάρχει ένας φούρνος, κάτι σαν mini market, Αφοι Στεργίου, από τον οποίο κάνω συνήθως όλα ...
Link - Thu, 10 Jan 2008 14:33:49 GMT - Feed (1 subs)

Sent using SendMeRss.com.

No comments: