2017-03-10

#GoodShabbos! This week's #parsha is Tetzaveh (תצווה) https://goo.gl/wbHKuF #ShabbatShalom!


via Instagram http://ift.tt/2mtjyhf

No comments: